Zahradní jezírko
Rodinné zahrady Koupací jezírka

Veřejná střecha

Charakteristika

  • Plochy pro pojezd osobními a nákladními vozidly
  • Cesty a plochy pro chodce
  • Příjezd pro požární vozidla

Technické detaily

Hmotnost: cca. 700 kg/m2
Výška vrstvy: od 370 mm
Sklon střechy: 1 - 5° (2 - 9%)
Třída zatížení: 3 (do 160 kN/ m2 a hmot.vozidel 16 t)
Koeficient nákladů: 35

Specifikace

Teplá a studená střecha

Dodávka a provedení...
  • m2 2 vrstvy kluzné fólie HDPE tl. 0,2 mm a 1 mm pro roznášení smykových sil
  • m2 pevná drenážní vrstva Optigreen Typ LKW jako pojízdná drenážní vrstva o pevnosti > 1400 kN/m2
  • m2 200-300 mm nosná a vyrovnávací štěrková vrstva frakce 0-32 mm
  • m2 30-50 mm kamenné drti frakce 0-4 mm jako lože pro pokládku dlažby
  • m2 betonová dlažba výšky 120 mm
  • m2 dokončovací údržba