Zahradní jezírko
Rodinné zahrady Koupací jezírka

Výhody střešních zahrad

Vegetační střechy mají ekonomické, technologické, ekologické, hygienické, psychologické, estetické a rekreační funkce. Mezi hlavní výhody patří tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti.
Zvýšení životnosti střešní konstrukce a hydroizolace, díky eliminaci velkých tepelných výkyvů mezi dnem a nocí.
Významná je značná retenční schopnost, tedy snížení množství odtoku srážkových vod ze střechy.
Střešní zahrady poskytují soukromí a nové pobytové prostory, často s atraktivním výhledem.
Snižují víření prachu, nečistot a zlepšují mikroklima.
Mají takřka neomezenou životnost a jejich význam nespočívá pouze v jejich ryze funkčních aspektech, ale i v neměřitelných hodnotách zvýšené kvality bydlení.
REFERENCE
292.jpgStřešní zahrada

Poslední aktualizace 18.08.2020